Schietvereniging de Prins hecht veel waarde aan u als lid van onze vereniging en dus ook aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV de Prins houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn verdeeld over drie typen, te weten:

  • Persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnr., pasfoto en email adres;
  • Club gegevens, zoals lidmaatschap begin/einde, beklede functie(s);
  • NBVS gegevens, zoals bondsnr, lidmaatschap begin, behaalde prestatiespeldjes, gemiddelden en stamkaart gegevens.

 

De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor interne communicatie, d.w.z. van de club naar de leden en leden onderling. Tevens worden de gegevens gebruikt voor aanmelding van u bij de NBVS als actief schutter. De gegevens worden nimmer gedeeld met overige instanties en/of personen zonder nadrukkelijke toestemming van u (bijvoorbeeld aanmelden voor toernooi deelnamen anders dan die van de NBVS).

 

Als SV de Prins zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Schietvereniging de Prins, Stempel en Logo


Schietvereniging "de Prins" beschikt over én een stempel én een logo.

stempel
embleemHet stempel wordt nog altijd gebruikt voor het afstempelen van de schietkaarten door de competitieleider.

Het logo dateert van het jaar 2000, en is ontworpen ter herinnering aan ons 40 jarig bestaansfeest. Het is in digitale vorm opgeslagen, en is zodoende gemakkelijk te gebruiken op brieven, verslagen en overige stukken van de Prins.

Dagelijks bestuur van Schietvereniging de Prins

Voorzitter Harm Henselmans Trichterweg 175, Brunssum 045 - 5213548
Secretaris Antoine Oberije Elzenweg 15, Maasbracht 0475 - 465790
Penningmeester Petra Hellenbrand-Haest Geerstraat 27, Bingelrade 046 - 442 20 11